Môn Tiếng Anh Lớp 11 mn giúp em với ạ em cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 mn giúp em với ạ em cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-mn-giup-em-voi-a-em-can-gap

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2022-11-22T08:18:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T08:19:58+00:00

  33.A bỏ “to”

  Vì “have” trong câu không phải là động từ khuyết thiếu

  34.C thêm “that”

  Vì đây không phải câu rút gọn mệnh đề quan hệ(vì còn “were”)

  35.B “had used”->”using”

  Vì suspected of +V_ing

  36.A “Have eating”->”having eaten”

  Vì đây là thì hiện tại hoàn thành và động từ đứng đầu câu phải thêm _ing

  37.A

  sound interesting:Nghe thật là thú vị

  38.C

  That’s a good idea:đúng là 1 ý kiến tuyệt vời(thể hiện sự đồng tình)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )