Môn Tiếng Anh Lớp 11 mọi người giúp em từ câu 1 đến câu 27 với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 mọi người giúp em từ câu 1 đến câu 27 với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-moi-nguoi-giup-em-tu-cau-1-den-cau-27-voi-a

in progress 0
Cora 5 tháng 2022-01-14T08:00:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T08:02:19+00:00

  Exercise 1:

  1. A. (Khi tôi đến nhà ga, tôi gặp John. Diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp nhau => đều chia ở quá khứ đơn)

  2. B (khi tôi đến nhà ga, John đang ngồi trong quán cà phê)

  3. C (Khi tôi đến nhà ga, John đã rời đi và tôi không gặp anh ấy. Hành động “rời đi” xảy ra trước hành động “đến nhà ga” => chia ở quá khứ hoàn thành)

  4. B (Tương tự câu trên, tuy nhiên để nhấn mạnh việc John phải chờ nên dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

  5. C (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (sau when) của thì tương lai thường chia ở hiện tại đơn)

  6. B (Có at this time và tomorrow => thì tương lai tiếp diễn)

  7. A (Có “by this time” và “tomorrow” => thì tương lai hoàn thành)

  8. C (Có dấu hiệu là “usually” => thì hiện tại đơn)

  9. B (câu này chỉ đơn giản kể lại một sự việc nên vế trước chia quá khứ đơn nên vế sau cũng chia quá khứ đơn)

  10. A (Khi tôi đang đi trên đường thì trời mưa- một hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào)

  11. B (có since => chia ở hiện tại hoàn thành, có “anything” => dạng phủ định)

  12. D (Là một việc đã được lên lịch sẵn => dùng thì hiện tại tiếp diễn)

  13. D (có “so far” => thì hiện tại hoàn thành)

  14. A (Chỉ đơn thuần kể lại một sự việc trong quá khứ => chia quá khứ đơn)

  15. C (Dấu hiệu “Look!” => thì hiện tại tiếp diễn)

  16. B (Đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc, diễn tả một kinh nghiệm => thì hiện tại hoàn thành)

  17. C (tương tự câu trên, tuy nhiên, mệnh đề trước đó sử dụng quá khứ đơn, nên mệnh đề còn lại chia ở quá khứ hoàn thành)

  18. C (Diễn tả một sự thật hiển nhiên => dùng hiện tại đơn)

  19. A (Hành động “trộm” xảy ra trước hành động “bắt” nên chia ở quá khứ hoàn thành)

  20. D

  21. B (tương tự câu 19)

  22. D

  23. C

  24. A

  25. D

  26. A

  27. D

  10. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )