Môn Tiếng Anh Lớp 11 Task 3 unit 2 lớp 11 làm sai vậy mọi người . Cô mình ko cho chép lời giải trên mạng . mn giúp mình với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Task 3 unit 2 lớp 11 làm sai vậy mọi người . Cô mình ko cho chép lời giải trên mạng . mn giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 4 tháng 2022-01-14T01:39:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T01:40:47+00:00

  1. What did the girl wish to have when she was in grade 9? (Cô gái ước muốn có thứ gì khi cô ấy học lớp 9?)

  => She wanted to have a red hat – a floppy cotton hat like the one her pop star idol wore in her video clip.

  2. Why did her father give her some money on her birthday? (Tại sao bố cô ấy cho cô ấy tiền vào ngày sinh nhật của cô?)

  => Her father gave her some money so that she could buy the hat she dreamt of.

  3. What did she see the boy’s bag? (Cô ấy thấy gì trong túi xách của cậu bé?)

  => She saw a wad of dollar notes exactly like the ones her father had give her.

  4. Why did she decide to take the money from the boy’s bag without saying anything about it? (Tại sao cô quyết định lấy tiền từ trong túi xách của cậu bé mà không nói gì cả?)

  => Because she was sure that the boy was a thief and he had stolen her money and she didn’t want to make a fuss.

  5. What did she do with the money? (Cô ấy đã làm gì với số tiền đó?)

  => She bought the pretty hat of her dream.

  After you read (Sau khi bạn đọc)

  Work in groups. Discuss the question: What do you think the girl had to do after she discovered that the money she had taken from the boy’s bag was not hers? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Em nghĩ cô gái phải làm gì sau khi cô khám phá ra rằng tiền mà cô lấy ở cặp của cậu bé không phải là tiền của cô.)

  Gợi ý:

  – Perhaps the girl might want to tell her father the truth and ask him for help.

  0
  2022-01-14T01:41:19+00:00

  1. A red floppy cotton hat.

  2. So that she could buy the hat for herself/ to buy the hat for herself.

  3. A wad of dollar notes exactly like the ones her father had given her before.

  4. She didn’t like to make a fuss.

  5. She bought her hat with it.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )