Môn Tiếng Anh Lớp 11 They don’t sell this house any longer Biến đổi câu này thành câu bị động

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 They don’t sell this house any longer
Biến đổi câu này thành câu bị động Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 4 tháng 2022-08-12T22:49:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T22:50:52+00:00

  They don’t sell this house any longer.

  -> This house isn’t sold any longer ( by them ).

  Câu bị động hiện tại đơn: S + is/am/are + Vpp + (place + by SO + time )

  0
  2022-08-12T22:51:40+00:00

  They don’t sell this house any longer.

  -> This house isn’t sold any longer. 

  Bị động thì hiện tại đơn: S+ am/is/are+ Ved/ V cột 3 (+by O) 

  Bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )