Môn Tiếng Anh Lớp 11 Vào giúp đi mà ????????????????????????????????????????

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Vào giúp đi mà ???????????????????????????????????????? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-vao-giup-di-ma

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2022-01-13T19:43:12+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T19:44:29+00:00

  1. Sai , sau deserve + to V
  2. Sai , for ten months -> thì Hiện tại hoàn thành
  3. Đúng
  4. Sai , Muốn chủ ngữ đầu câu lead -> leading
  5. Đúng
  6. Sai are-> is 
  7. Sai , có tomorrow -> tương lai , are having -> will be having
  8. isn’t tasting-> doesn’t taste ( taste ko chia dạng Ving)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )