Môn Tiếng Anh Lớp 12 2. He cannot afford a new computer. A. The new computer is so expensive that he cannot buy it. B. Therefore, he would buy a new compute

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 2. He cannot afford a new computer.
A. The new computer is so expensive that he cannot buy it.
B. Therefore, he would buy a new computer.
C. So, he would buy a new computer.
D. The new computer is so expensive but he can buy it.
3. I first started to play the guitar when I was sixteen.
A. I have played the guitar when I was sixteen.
B. I have started the guitar when I was sixteen.
C. I have started the guitar since I was sixteen.
D. I have been playing the guitar since I was sixteen. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 11 phút 2022-09-18T19:23:12+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T19:25:11+00:00

  2. He cannot afford a new computer.

  D. The new computer is so expensive but he can buy it.

  g/t:can’t afford:không đủ (tiền,…)để làm việc gì đó

  tạm dịch:Máy tính mới đắt như vậy nhưng anh ấy có thể mua được.

  3. I first started to play the guitar when I was sixteen.

  D. I have been playing the guitar since I was sixteen.

  g/t:thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  cấu trúc: S + have/has been V-ing (+ since + mốc thời gian)

  tạm dịch:Tôi đã chơi guitar từ khi tôi mười sáu tuổi.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )