Môn Tiếng Anh Lớp 12 “about Hindu religious studies, scripture or ceremony is a stub” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 “about Hindu religious studies, scripture or ceremony is a stub” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 7 ngày 2022-01-10T21:17:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 12 “about Hindu religious studies, scripture or ceremony is a stub” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 “about Hindu religious studies, scripture or ceremony is a stub” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 7 ngày 2022-01-10T20:55:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T20:56:12+00:00

  About Hindu religious studies, scripture or ceremony is a stub.

  `=>` Về nghiên cứu tôn giáo của người Ấn Độ giáo, kinh thánh hay nghi lễ vẫn còn sơ khai.

  0
  2022-01-10T20:56:34+00:00

  “About Hindu religious studies, scripture or ceremony is a stub”

  Dịch :

  “Về nghiên cứu tôn giáo của người Hindu, thánh kinh hay nghi lễ còn sơ khai”

  # No coppy

  #team nhanh nhẹn

  #Fanmomoland

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )