Môn Tiếng Anh Lớp 12 Chia các động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Chia các động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-12-chia-cac-dong-tu-trong-ngoac-o-thi-hien-tai-don

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2022-03-29T01:58:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T01:59:57+00:00

  `text{1. I don’t go to school on Sunday}`

  `text{2. They not visit us often}`

  `text{3. We don’t play baseball weekend}`

  `text{4. Tom isn’t hardworking for the last text}`

  `text{5. He isn’t an engineer}`

  `text{6. She doesn’t help me with homework}`

  chúc học tốt

  0
  2022-03-29T02:00:23+00:00

  1. don’t go

  2. don’t visit

  3. don’t play

  4. isn’t

  5. isn’t

  6. doesn’t help

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )