Môn Tiếng Anh Lớp 12 Giải giúp e câu 3 vs ạ E cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Giải giúp e câu 3 vs ạ
E cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-12-giai-giup-e-cau-3-vs-a-e-cam-on

in progress 0
Caroline 1 tháng 2022-12-31T20:51:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T20:53:29+00:00

  Task 3: Find evidence

  1. The primary causes of species extinction is pollution ( Paragraph 2, sentence 1)

  2. Maintaining biodiversity is important for us in many way ( Paragraph 3)

  3. Different conservation efforts have been made in order to save endangered species.( Paragraph 4)

  Bản dịch:

  1. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài là ô nhiễm (Đoạn 2, câu 1)

  2. Duy trì đa dạng sinh học là quan trọng đối với chúng ta trong nhiều cách (Đoạn 3)

  3. Các nỗ lực bảo tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu các loài có nguy cơ

  tuyệt chủng. (Đoạn 4)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )