Môn Tiếng Anh Lớp 12 Giúp mình 2 câu viết lại câu này , câu 1 và câu 5

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Giúp mình 2 câu viết lại câu này , câu 1 và câu 5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-12-giup-minh-2-cau-viet-lai-cau-nay-cau-1-va-cau-5

in progress 0
Athena 24 phút 2022-07-04T23:45:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-04T23:46:38+00:00

  `1` Will a lot of beautiful toys be made from recycled plastic ? 

  `=>` Câu bị động thì tương lai đơn : 

  `(+)` S + will be + Vpp + ( by + O ) 

  `(-)` S + will be + not +  Vpp + ( by + O ) 

  `(?)` Will +S + be + Vpp + ( by + O ) 

  `-` Wh- question + will + S + be + Vpp + ( by + O ) 

  `-` Tạm dịch : Sẽ có rất nhiều đồ chơi đẹp được làm từ nhựa tái chế? 

  `5` `C1` When I was a child,  my parents didn’t allow me to watch much TV 

  `=>` Chuyển từ câu bị động thì quá khứ đơn về thì quá khứ đơn 

  Passive voice : `(-)` S + wasn’t / weren’t + Vpp + ( by + O ) 

  `=>` Active : ( – ) S + didn’t + V + O 

  `C2` When I was child , my parents didn’t let me watch much TV 

  `=>` Didn’t allow + O + to – V : Ko cho phép ai làm gì 

  `=` S + didn’t + let + O + V : Ko để cho ai làm gì 

  # Ríttttt ???? (ㆁωㆁ)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )