Môn Tiếng Anh Lớp 12 Mọi ng ơi giúp em với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Mọi ng ơi giúp em với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-12-moi-ng-oi-giup-em-voi

in progress 0
Ella 16 phút 2022-07-30T09:49:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-07-30T09:51:27+00:00

  A

  1/ Adverbial clause

  2/ Nominal clause

  3/ Adjective clause

  4/ Adverbial clause

  5/ Nominal clause

  6/ Adverbial clause

  7/ Adverbial clause

  8/ Adjective clause

  9/ Nominal clause

  10/ Nominal clause

  B

  11/ This is Mark, whose mother is a teacher.

  12/ London is where he was brought up.

  13/ This is Michael, whose parents run a hotel.

  14/ The shops were closed due to the fact that

  15/ I was having such fun that I stayed longer than I should have done.

  0
  2022-07-30T09:51:42+00:00

  A

  1, Adverbial clause

  2, Nominal clause

  3, Adjective clause

  4, Adverbial clause

  5, Nominal clause

  6, Adverbial clause

  7, Adverbial clause

  8, Adjective clause

  9, Nominal clause

  10, Nominal clause

  B

  11, This is Mark, whose mother is a teacher.

  12, London is where he was brought up.

  13, This is Michael, whose parents run a hotel.

  14, The shops were closed due to the fact that

  15, I was having such fun that I stayed longer than I should have done.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )