Môn Tiếng Anh Lớp 12 Question 12. He joined the army _______ from university. A. after he had graduated B. while he was graduating C. since he graduated D.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Question 12. He joined the army _______ from university.
A. after he had graduated B. while he was graduating
C. since he graduated D. before he graduated
câu này mình biết là chọn B, mn giải thích tại sao hộ mình vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 22 phút 2022-09-18T05:16:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T05:18:10+00:00

  Đáp án: B

  Giải thích :Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

  0
  2022-09-18T05:18:13+00:00

  Question 12. He joined the army _______ from university.
  A. after he had graduated B. while he was graduating
  C. since he graduated D. before he graduated

  QKĐ (hành động xảy ra trước) after QKHT (hành động xảy ra trước)

  Dịch: Anh ấy đã tham gia vào quân đội sau khi anh ấy đã tốt nghiệp đại học.

  Tốt nghiệp đại học trước rồi sau đó mới  tham gia vào quân đội

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )