Môn Tiếng Anh Lớp 12 Question 52: Why these teenagers did that______surprising. A. is B. are C. have D. has Question 53: Preserved peach pits discovered i

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Question 52: Why these teenagers did that______surprising.
A. is B. are C. have D. has
Question 53: Preserved peach pits discovered in Yangtze Valley_______that peaches originated there more than 7,000 years ago.
A. reveal B. reveals C. revealing D. to reveal Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 3 ngày 2022-05-09T11:57:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T11:58:47+00:00

  Question 52: Why these teenagers did that___________surprising.

  A. is B. are C. have D. has

  Question 53: Preserved peach pits discovered in Yangtze Valley_____________that peaches originated there more than 7,000 years ago.

  A. reveal B. reveals C. revealing D. to reveal

  Chúc bn may mắn!

  0
  2022-05-09T11:58:50+00:00

  $52)$  B

  `->` That là đại từ quan hệ thay thế cho người lẫn vật

  `=>` That ở đây thay thế cho cụm these teenagers

  Câu `:` Why these teenagers did that are surprising.

  `=>` Tạm dịch `:` Tại sao những thanh thiếu niên này đã làm điều đó đáng ngạc nhiên ?

  $53)$  B

  `->` Reveal ( v ) `:` Tiết lộ , phát giác

  `=>` QKĐ `:` S `+` V2 / V`-`ed `+` O.

  Câu `:` Preserved peach pits discovered in Yangtze Valley reveals that peaches originated there more than $7000$ years ago.

  `=>` Tạm dịch `:` Những hố đào được bảo tồn được phát hiện ở Thung lũng Dương Tử cho thấy rằng đào có nguồn gốc từ hơn $7000$ năm trước.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )