Môn Tiếng Anh Lớp 12 “Secondary sources describe, discuss, interpret, comment upon, analyze, evaluate, summarize, and process primary sources.” nghĩa là gì?

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 “Secondary sources describe, discuss, interpret, comment upon, analyze, evaluate, summarize, and process primary sources.” nghĩa là gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2022-01-06T13:15:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T13:16:33+00:00

  “Secondary sources describe, discuss, interpret, comment upon, analyze, evaluate, summarize, and process primary sources.” 

  =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  “Các nguồn thứ cấp mô tả, thảo luận, giải thích, nhận xét, phân tích, đánh giá, tóm tắt và xử lý các nguồn chính

  0
  2022-01-06T13:16:37+00:00

  Nghĩa : Các nguồn thứ cấp mô tả, thảo luận, giải thích, nhận xét, phân tích, đánh giá, tóm tắt và xử lý các nguồn chính.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )