Môn Tiếng Anh Lớp 12 Viết lại câu với từ cho sẵn 1. You must meet agent X at the airport tomorrow. (met) -> It-… at the airport tomorrow. 2. It used t

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 12 Viết lại câu với từ cho sẵn
1. You must meet agent X at the airport tomorrow. (met)
-> It……. at the airport tomorrow.
2. It used to be less expensive to eat out. (Can’t)
-> you….
3. I didn’t think the trio would be so exhausting.(lot)
-> It
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 7 tháng 2022-08-20T17:47:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-08-20T17:48:25+00:00

    1. It is agent X who must be met at …

    2. You can’t believe eating out is now so expensive.

    3. Bạn xem lại đề giúp mình nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )