Môn Tiếng Anh Lớp 5 1 How much/ any books have you got

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 1 How much/ any books have you got Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 5 tháng 2022-06-30T08:46:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:48:00+00:00

  `→` Chọn: Many vì:

  `⇒` How much + danh từ không đếm được (water, meat, milk, …)

        How many + danh từ đếm được số nhiều (cats, chairs, tables, …)

  `⇒` Books là danh từ đếm được số nhiều

  `⇒` Dịch: Bạn có bao nhiều quyển sách?

  0
  2022-06-30T08:48:44+00:00

  Sửa đề

  How much/many books have you got

   How many books have you goi

  Chọn many vì books là những quyển sách có thể đếm được

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )