Môn Tiếng Anh Lớp 5 1. VIết bài văn tả về bản thân mình . Lớp 5

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 1. VIết bài văn tả về bản thân mình . Lớp 5
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 11 tháng 2022-04-08T09:25:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T09:27:08+00:00

  My name is … (tên). I’m eleven years old. I’m studying at…(tên trường) primary school. I have a lot of friends and they are very kind. My family has… (số thành viên gia đình) members, they are: … (kể ra). At weekend, I often… (làm gì vào cuối tuần) My hobbies is… (sở thích). I love my life very much!

  0
  2022-04-08T09:27:10+00:00

  Hi! My name is Lan Anh. I’m 12 years old. I live in Ha Noi City, Viet Nam. I’m a pupil at Tran Phu Primary School.
  My favorite hobby is watch anime . I like reading book, too. My favorite book is Sherlock Holmes.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )