Môn Tiếng Anh Lớp 5 Đặt vài ví dụ về how often

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Đặt vài ví dụ về how often Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 4 tháng 2022-11-22T02:32:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T02:33:50+00:00

  vd:

  How often to you go shopping ? (Bạn thường đi mua sắm như thế nào?)

  How often do you clean your room?( Bạn dọn phòng bao lâu một lần?)

  how often do you listen to music? (bạn thường nghe nhạc như thế nào?)

  how often does he come to work? (anh ấy đến làm việc bao lâu một lần)

  0
  2022-11-22T02:33:53+00:00

  how often do you listen to music?
  how often does he come to work?

  How often does he go to work?

  How often does Hoa return home?
   How often do they take holiday?

  How often do you go to the zoo

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )