Môn Tiếng Anh Lớp 5 Giải dùm mình nha lẹ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Giải dùm mình nha lẹ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-5-giai-dum-minh-nha-le

in progress 0
Alaia 9 phút 2022-07-21T10:47:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:49:31+00:00

  `\text {@Luffy Cat}`

  2,our

  3,your

  4,their

  5,His

     Cách chuyển từ đại từ nhân xưng sang đại từ sở hữu

  Đại từ nhân xưng               I              Đại từ sở hữu

             I                                                          My

           You                                                      Your

           We                                                       Our

          They                                                     Their

          He                                                         His

          She                                                       Her

          It                                                           Its

  0
  2022-07-21T10:49:33+00:00

  $@Kaitou Cat$

  $Dream Makers$

  2. our

  ⇒ Đại từ sở hữu của we

  3. your

  ⇒ Đại từ sở hữu cở you

  4. their

  ⇒ Đại từ sở hữu của they

  5. His

  ⇒ Đại từ sở hữu của he

  `text{⇔ Ta có bảng}`

  Đại từ nhân xưng               I              Đại từ sở hữu

             I                                                         My

           You                                                      Your

           We                                                       Our

          They                                                     Their

          He                                                         His

          She                                                       Her

          It                                                           Its

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )