Môn Tiếng Anh Lớp 5 Help me hihi giúp mình vs ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Help me hihi giúp mình vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-5-help-me-hihi-giup-minh-vs-a

in progress 0
Genesis 1 năm 2022-04-07T13:44:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T13:46:32+00:00

  VIII/

  1. Kitchen

  2. Dishes

  3. Pictures

  4. Ceiling lights 

  5. Go

  IX/

  1. Can

  2. Like

  3. Can borrow mine 

  VI/

  1. Sai: B

  => Between

  2. Sai: A

  => Is

  3. Sai: C

  => In front of 

  4. Sai: B

  => Bookshelves

  5. Sai: D

  => Behind the light

  VII/

  1. Knowledge 

  2. Possibility 

  3. Famous

  4. Created

  5. Cheerful

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất  nha :3

  0
  2022-04-07T13:46:40+00:00

  @Active Activity.

  Phần $VIII:$

  $1. Kitchen$

  $2. Dishes$

  $3. Pictures$

  $4. Ceiling lights$

  $5. Go$

  Phần $IX:$

  $1.Can$

  $2.Like$

  Phần $VI:$

  $1.$ Sai: $B$ $=>$ Sửa lại: Between.

  $2.$ Sai: $A$ $=>$ Sửa lại: is.

  $3.$ Sai: $C$ $=>$ Sửa lại: In front of.

  Phần $VII:$

  $1. Knowledge$

  $2. Possibility$

  $3. Famous$

  $4. Created$

  $5. Cheerful$

  $#Nocopy.$

  mon-tieng-anh-lop-5-help-me-hihi-giup-minh-vs-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )