Môn Tiếng Anh Lớp 5 How many seasons are there in Viet Nam Trả lời

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 How many seasons are there in Viet Nam
Trả lời Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-11-08T19:51:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T19:53:06+00:00

  Trả lời : There are four seasons

  0
  2022-11-08T19:53:21+00:00

  In the Southern there are 2 seasons: dry season and rainy season.

  In the Northern there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )