Môn Tiếng Anh Lớp 5 Làm giúp mình vơi Cảm ơn nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Làm giúp mình vơi
Cảm ơn nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-5-lam-giup-minh-voi-cam-on-nha

in progress 0
Hadley 4 tháng 2022-08-07T11:29:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T11:30:25+00:00

  1. D

  2. C /e/ còn lại /i/

  3. A /id/ còn lại /d/

  1. B trọng âm 1, còn lại 2

  2. D trọng âm 2, còn lại 1

  1. D

  2. B

  3. C

  4. D

  5. C

  6. A

  7. D

  8. B

  0
  2022-08-07T11:30:43+00:00

  1.C

  2.A

  3.D

  2.A in’vite     B. lis’ten    C re’peat   D. en’joy      

  3. A ‘countryside       B. ‘badminton        C .’ festival       D. com’puter

  0 .B

  1.D

  2.C

  3.B

  4.D

  5.C

  6.A

  7.D

  8.B

  Mình đánh theo thứ tự số nha ! Câu cuối khó nhìn quá nên mình bỏ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )