Môn Tiếng Anh Lớp 5 Make questions to the underlined part 31. The restaurant is next to the movie theater. ________________________________________ 32. I a

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Make questions to the underlined part
31. The restaurant is next to the movie theater.
________________________________________
32. I am reading Snow White and seven dwarfs
________________________________________
33. I usually watch cartoon in my free time
________________________________________ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 6 ngày 2022-07-29T10:02:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T10:03:57+00:00

  31. The restaurant is next to the movie theater.

  Where is the restaurant? (câu hỏi gạch chân phần nào bỏ phần đó nên đặt câu về The restaurant)

  32. I am reading Snow White and seven dwarfs

  → What are you reading? (câu trả lời có V_ing nên thì HTTD)

  33. I usually watch cartoon in my free time

  → What do you usually do in your free time?

 1. minhuyen
  0
  2022-07-29T10:03:59+00:00

  31. Where is the movie theater?

  32. What are you reading?

  33. What do you do in your free time?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )