Môn Tiếng Anh Lớp 5 Mn làm cho e từ câu 29 đến câu 32 ạ thanks youuu mn nhièu ❤️

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Mn làm cho e từ câu 29 đến câu 32 ạ thanks youuu mn nhièu ❤️ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-5-mn-lam-cho-e-tu-cau-29-den-cau-32-a-thanks-youuu-mn-nhieu-️

in progress 0
Savannah 23 phút 2022-07-25T07:10:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T07:11:15+00:00

  29. C. met->meet (QKĐ)

  Dấu hiệu nhận biết: last moring.

  Công thức quá khứ đơn (V thường)

  (-) S+did not+V nguyên mẫu+O

  30.B. was->were (QKĐ)

  Parents (bố mẹ) là danh từ số nhiều nên TOBE là were, was là dùng cho danh từ số ít.

  31.A. What->How (QKĐ) <Hỏi phương tiện>

                                            How+did+S+V+somewhere?

  32.D. cryed->cried.

  Trường hợp này ta phải đổi chữ cái tận cùng thành ”i” rồi mới thêm ”ed”

  0
  2022-07-25T07:11:25+00:00

  29.C.met(did not + V-inf)

  30.B.was(vì parents là số nhiều nên phải là were mới đúng)

  31.A.what( phải là how did you get here , không phải what)

  32.D.cryed( phải là cried) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )