Môn Tiếng Anh Lớp 5 S + will/shall + not + Vo + O Là thì nào????? Lấy ví dụ.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 S + will/shall + not + Vo + O
Là thì nào?????
Lấy ví dụ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 3 tháng 2022-03-29T00:51:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T00:52:43+00:00

  Cấu trúc trên thuộc thì tương lai đơn, thể phủ định. 

  Note:

  Will dùng cho tất cả các nhôi

  Shall dùng trong ngôi thứ nhất là ” we ” và ” I “

  Ex: We shan’t go fish

  0
  2022-03-29T00:53:09+00:00

  là thì tương lai dơn 

  VD :- She will take her exam at the end of this year.

      -I will not go university tomorrow.

       -He will not sing a song.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )