Môn Tiếng Anh Lớp 5 Tìm dáp án giúp vớimoij người

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Tìm dáp án giúp vớimoij người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-5-tim-dap-an-giup-voimoij-nguoi

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-09-25T06:20:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T06:21:49+00:00

  13. D `->` in

  `->` March: tháng ba.

  `->` Đi với giới từ “in”

  14. D `->` swing

  `->` S + can + V(inf) : Ai có thể làm gì đó.

  15. B `->` dolls

  `->` How many + danh từ số nhiều đếm được + do/ does + S + have?

  0
  2022-09-25T06:21:56+00:00

  $@Mốc$

  $13.$ I will come and stay with you and your family on March

                     A                           B            C                              D

  ⇒ Đáp án: $D$

  Chú ý: giới từ on không đi với tháng, thay thế on = in.

  $14.$ Nam likes monkeys very much because they can swings.

                       A                       B                   C                           D

  Đáp án: $D$

  Chú ý: Đằng sau động từ khuyết thiếu là V nguyên mẫu : S + models verb + V(inf)

  $15.$ How many doll does your little sister have?

                        A       B      C                                  D

  ⇒ Đáp án: $B$

  Chú ý: How many chỉ dùng cho các danh từ đếm được mà doll thì đếm được nên thay doll = dolls.

  $#chucbanhoctotnhe;333$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )