Môn Tiếng Anh Lớp 5 V/ Make questions for the underlined words 1. I get up at five o’clock every day. 2. Hoa’s house has two floors. 3. Phong lives in a s

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 V/ Make questions for the underlined words
1. I get up at five o’clock every day.
2. Hoa’s house has two floors.
3. Phong lives in a small house in the country.
4. We want two bottles of water.
5. My sister wants some oranges.
6. They would like three apples.
7 Miss Trang feels tired.
8. There is some iced tea to drink after dinner.
9. An ice-cream is two dollars.
10. You can go to the supermarket to buy beef.
11. Her favorite food is fried rice.
12. Our friends are playing in the school yard.
13. Tan is studying in his room.
14. It’s ten to five.
15. Mr Nam goes to work by car every day.
16. Linh is listening to music at the moment.
17. Her brother is an engineer.
18. Lan has history on Thursday.
19. I live on Le Loi Street.
20. It’s a stereo.
21. There are five rooms in my house.
22. We have math on Tuesday, Thursday and Friday.
23. My family go to the cinema once a month.
24. No, it isn’t . That is my hat.
25. Yes, she is. She is my mother.
em cần gấp nhá !!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 6 phút 2022-09-19T06:29:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T06:30:24+00:00

  1. I get up at five o’clock every day.

  ⇒what time do you get up every day?

  2. Hoa’s house has two floors.

  ⇒how many floors are there in Hoa’s house?

  3. Phong lives in a small house in the country.

  ⇒where does Phong live?

  4. We want two bottles of water.

  ⇒how many bottles of water do you want?

  5. My sister wants some oranges.

  ⇒what does your sister want?

  6. They would like three apples.

  ⇒how many apples would they like?

  7 Miss Trang feels tired.

  ⇒how does Miss Trang feel?

  8. There is some iced tea to drink after dinner.

  ⇒what is there to drink after dinner?

  9. An ice-cream is two dollars.

  ⇒how much is an ice-cream

  10. You can go to the supermarket to buy beef.

  ⇒where can i go to buy beef>

  11. Her favorite food is fried rice.

  ⇒what is her favorite food?

  12. Our friends are playing in the school yard.

  ⇒where are your friends playing?

  13. Tan is studying in his room.

  ⇒what is Tan doing?

  14. It’s ten to five.

  ⇒what time is it?

  15. Mr Nam goes to work by car every day.

  ⇒how does Mr Nam go to work everyday?

  16. Linh is listening to music at the moment.

  ⇒what is Linh doing at the moment?

  17. Her brother is an engineer.

  ⇒what does her brother do?

  18. Lan has history on Thursday.

  ⇒when does lan have history?

  19. I live on Le Loi Street.

  ⇒where do you live?

  20. It’s a stereo.

  ⇒what is it

  21. There are five rooms in my house.

  ⇒how many rooms are there in your house?

  22. We have math on Tuesday, Thursday and Friday.

  ⇒when do you have math?

  23. My family go to the cinema once a month.

  ⇒how often does your family go to the cinema?

  24. No, it isn’t . That is my hat.

  ⇒is this your hat?

  25. Yes, she is. She is my mother.

  ⇒is she your mother?

  Bản dịch :

  1. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày.
  ⇒ bạn thức dậy lúc mấy giờ mỗi ngày?
  2. Hoa’s house có hai tầng.
  ⇒ nhà Hoa có mấy tầng?
  3. Phong sống trong một ngôi nhà nhỏ ở quê.
  ⇒ Phong sống ở đâu?
  4. Chúng tôi muốn hai chai nước.
  ⇒ bạn muốn có bao nhiêu chai nước?
  5. Em gái tôi muốn một số quả cam.
  ⇒ em gái bạn muốn gì?
  6. Họ muốn ba quả táo.
  ⇒ họ muốn bao nhiêu quả táo?
  7 Cô Trang cảm thấy mệt mỏi.
  ⇒ cô Trang cảm thấy thế nào?
  8. Có một ít trà đá để uống sau bữa tối.
  ⇒ uống gì sau bữa tối?
  9. Một cây kem là hai đô la.
  ⇒ bao nhiêu là kem
  10. Bạn có thể đến siêu thị để mua thịt bò.
  ⇒ tôi có thể đi mua thịt bò ở đâu>
  11. Món ăn yêu thích của cô ấy là cơm rang.
  ⇒ món ăn yêu thích của cô ấy là gì?
  12. Các bạn của chúng ta đang chơi trong sân trường.
  ⇒ bạn bè của bạn đang chơi ở đâu?
  13. Tan đang học trong phòng của anh ấy.
  ⇒ Tân đang làm gì?
  14. Bây giờ là mười giờ đến năm giờ.
  ⇒ mấy giờ rồi?
  15. Anh Nam đi làm bằng ô tô hàng ngày.
  ⇒ Mr Nam đi làm hàng ngày bằng cách nào?
  16. Linh đang nghe nhạc vào lúc này.
  ⇒ Hiện tại Linh đang làm gì?
  17. Anh trai của cô ấy là một kỹ sư.
  ⇒ anh trai cô ấy làm gì?
  18. Lan có lịch sử vào thứ năm.
  ⇒ lan có lịch sử khi nào?
  19. I live on Le Loi Street.
  ⇒ bạn sống ở đâu?
  20. Đó là một hệ thống âm thanh nổi.
  ⇒ nó là gì
  21. Có năm phòng trong nhà của tôi.
  ⇒ có bao nhiêu phòng trong ngôi nhà của bạn?
  22. Chúng tôi có môn toán vào thứ ba, thứ năm và thứ sáu.
  ⇒ khi nào bạn có môn toán?
  23. Gia đình tôi đi xem phim mỗi tháng một lần.
  ⇒ gia đình bạn có thường xuyên đi xem phim không?
  24. Không, không phải vậy. Đó là mũ của tôi.
  ⇒ đây có phải là mũ của bạn không?
  25. Vâng, đúng là cô ấy. Cô ấy là mẹ tôi.
  ⇒ bà ấy có phải là mẹ của bạn không?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )