Môn Tiếng Anh Lớp 5 where your children (be) -.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 where your children (be) …..
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 5 ngày 2022-05-09T03:55:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T03:57:06+00:00

  => Where are your children?

  – Thì hiện tại đơn: is/ am/are

  – Your children- danh từ số nhiều nên to be ở đây là are.

  0
  2022-05-09T03:57:21+00:00

  Where are your children ?
  * Hiện tại đơn: Wh question + Trợ động từ (be, do or have) + Chủ ngữ.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )