Môn Tiếng Anh Lớp 5 Write paragraphs about homes in vietnam today

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 5 Write paragraphs about homes in vietnam today Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 5 ngày 2022-07-29T18:47:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-07-29T18:49:03+00:00

  The houses in Vietnam today are very different from the past. In urban areas, there are apartment buildings or high-rise buildings instead, and in the countryside there are 2 to 3 storey houses, or maybe some people will keep the old cottage. The houses are now airy, comfortable and modern. Thatched huts may still exist but are not very convenient about human life, on the contrary, they are ancient in nature. In the current 4.0 era, there are smart homes sprouting up, which is very convenient. Therefore, it is necessary to actively study to build a bright future, creating more new, beautiful and modern architectures.

  Những ngôi nhà ở Việt Nam ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Ở thành thị thay vào đó là những khu chung cư, nhà cao tầng, còn ở nông thôn thì có nhà 2 đến 3 tầng, hoặc có thể một số người sẽ cất nhà tranh cũ. Các ngôi nhà hiện nay đều thoáng mát, tiện nghi và hiện đại. Những túp lều tranh có thể vẫn tồn tại nhưng không mấy thuận lợi về sinh hoạt của con người, ngược lại, nó mang bản chất cổ xưa. Trrong thời đại 4.0 hiện nay, có những ngôi nhà thông minh mọc lên rất tiện lợi. Vì vậy, cần phải tích cực học tập để xây dựng một tương lai tươi sáng, tạo ra nhiều kiến ​​trúc mới, đẹp và hiện đại hơn.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2022-07-29T18:49:10+00:00

  In the past, when the Vietnamese country won independence, our country’s economy was still difficult and backward. The houses of a straw roof. But a few years later developed strongly. The one-storey houses have been improved into high-tech buildings. Our economy has also begun to grow strongly and go so.

  Tạm dịch:

  Trong quá khứ, khi nước Việt Nam giành được sự độc lập, nền kinh tế của đất nước chúng ta vẫn còn khó khăn và lạc hậu. Những ngôi nhà của một mái nhà rơm. Nhưng một vài năm sau đó phát triển mạnh mẽ. Những ngôi nhà một tầng đã được cải thiện thành các tòa nhà công nghệ cao. Nền kinh tế của chúng ta cũng đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ và đi như vậy.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )