Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. A. cover B. go C. flow D. so 2. A. flow B. love C. stone D. November 3. A. summer B. sun C. glue D. shut 4. A. slowly B. foam C. cov

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. A. cover B. go C. flow D. so
2. A. flow B. love C. stone D. November
3. A. summer B. sun C. glue D. shut
4. A. slowly B. foam C. cover D. home
5. A. blood B. shoot C. shut D. flood
6. A. money B. sorry C. morning D. story
7. A. now B. grow C. down D. town
8. A. study B. student C. studio D. stupid
9. A. house B. about C. hour D. country
10. A. lunch B. fun C. judo D. sun Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 5 tháng 2022-07-03T03:26:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T03:27:24+00:00

  1. A. cover B. go C. flow D. so

  => Chọn A. cover 

  2. A. flow B. love C. stone D. November

  => Chọn C. stone

  3. A. summer B. sun C. glue D. shut

  => Chọn C. glue

  4. A. slowly B. foam C. cover D. home

  => CHọn C. cover

  5. A. blood B. shoot C. shut D. flood

  => Chọn B. shoot

  6. A. money B. sorry C. morning D. story

  => Chọn A.money

  7. A. now B. grow C. down D. town

  => Chọn B. grow

  8. A. study B. student C. studio D. stupid

  => Chọn A. study

  9. A. house B. about C. hour D. country

  => Chọn D. country

  10. A. lunch B. fun C. judo D. sun

  => Chọn C.judo

  0
  2022-07-03T03:27:33+00:00

  1. A. cover B. go C. flow D. so

  2. A. flow B. love C. stone D. November

  3. A. summer B. sun C. glue D. shut

  4. A. slowly B. foam C. cover D. home

  5. A. blood B. shoot C. shut D. flood

  6. A. money B. sorry C. morning D. story

  7. A. now B. grow C. down D. town

  8. A. study B. student C. studio D. stupid

  9. A. house B. about C. hour D. country

  10. A. lunch B. fun C. judo D. sun

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )