Môn Tiếng Anh Lớp 6 1.All of us at home yesterday evening. A. Were . B. Was . C. Did . D.Are 2.my father Sydney three times . A.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 1.All of us at home yesterday evening.
A. Were . B. Was . C. Did . D.Are
2.my father Sydney three times .
A. Visit. B . Will visit . C . visited . D . has visited Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 3 ngày 2022-01-14T21:45:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T21:46:10+00:00

  1. A.  ( tobe quá khứ cho danh từ số nhiều )

  2. D.  ( thì hiện tại hoàn thành )

  0
  2022-01-14T21:46:12+00:00

  1.All of us             at home yesterday evening.

  A. Were . B. Was . C. Did . D.Are

  2.my father               Sydney three times .

  A. Visit. B . Will visit . C . visited . D . has visited

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )