Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. Choose the right word to complete the sentences. 1.______shirt looks great. (That/ Those) 2. ______is a beautiful day today.(Those/T

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. Choose the right word to complete the sentences.
1.______shirt looks great. (That/ Those)
2. ______is a beautiful day today.(Those/This)
3. Look at_____man over there.(this/ that)
4. Do you like________flowers (that/those)
5. I love______shoes but I don’t like_____shirt. (these/that), (those/ that)
6. What are the answers to_______questions?(this/these)
7. Let’s watch a movie._____is a good idea.(These/ That)
8. This book isn’t very good, but_____book’s great. (these/that)
9. Whose house is_______? (those/ that)
10. How much is______T-shirt? (this/ those)
Ghi 1. That hay Those cho nhanh ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 1 năm 2022-05-07T14:38:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T14:39:22+00:00

  1.______shirt looks great. (That/ Those)

  2. ______is a beautiful day today.(Those/This)

  3. Look at_____man over there.(this/ that)

  4. Do you like________flowers (that/those)

  5. I love______shoes but I don’t like_____shirt. (these/that), (those/ that)

  6. What are the answers to_______questions?(this/these)

  7. Let’s watch a movie._____is a good idea.(These/ That)

  8. This book isn’t very good, but_____book’s great. (these/that)

  9. Whose house is_______? (those/ that)

  10. How much is______T-shirt? (this/ those)

  This là chỉ số ít ở gần

  That là chỉ số ít ở xa

  These là chỉ số nhiều ở xa

  Those là chỉ số nhiều ở xa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )