Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. Let’s go to the zoo this weekend. => What about==… 2. Let’s have a night party on Sunday. =>Shall–…

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 1. Let’s go to the zoo this weekend.
=> What about………………………
2. Let’s have a night party on Sunday.
=>Shall………………………………….
3. How about going to play football with us ?
=> Why………………………………….
4. Would you like to go to the movies tomorrow?
=> Let’s…………………
5. Shall we get up early to enjoy sunrise on the beach?
=> How………………………………………….
6. Why don’t we go out to have dinner?
=> How about…………………………………………
7. Shall we take a taxi?
=>Let’s………………………………………………
8.How about buying a new dress
=> What about……………………………………..
9.What about going to the arcade after school?
=>Would you like…………………………………………
10. Let’s go to the beach.
=>Why don’t we…………………….
11. Let’s go to the amusement center.
=>How about……………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 17 phút 2022-09-18T02:24:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T02:25:43+00:00

  Cấu trúc câu lời mời/ gợi ý:

  What about/ How about + Ving?

  Let’s + V?

  Shall/Why don’t + S + V?

  Would you like + to V

  —–

  1. 
  => What about going to the zoo this weekend?
  2. 
  =>Shall we have a night party on Sunday?
  3. 
  => Why don’t you (go to) play football with us ?
  4. 
  => Let’s go to the movies tomorrow?
  5. 
  => How about getting up early to enjoy sunrise on the beach?
  6. 
  => How about going out to have dinner?
  7. 
  =>Let’s take a taxi?
  8.
  => What about buying a new dress?
  9.
  =>Would you like to go to the arcade after school?
  10. 
  =>Why don’t we go to the beach?
  11. 
  =>How about going to the amusement center?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )