Môn Tiếng Anh Lớp 6 19. Thank God, you’re here is a very entertaining comedy programme based on an Australian TV show. A. interesting B. unhappy C. sa

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 19. Thank God, you’re here is a very entertaining comedy programme based on an Australian TV show.
A. interesting B. unhappy C. sad D. boring
20. Can you please turn up the volume? I can’t hear anything.
A. turn on B. turn off C. turn down D. turn into Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 15 phút 2022-09-19T03:40:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T03:42:10+00:00

  19. D. boring: buồn chán >< entertaining : thú vị.

  20. C. turn down: vặn âm thanh nhỏ xuống >< turn up: văn âm thanh lớn lên.

  0
  2022-09-19T03:42:38+00:00

  19.D

  Dịch : Ơn giời, cậu đây rồi là một chương trình hài rất thú vị dựa trên một chương trình truyền hình của Úc. → ta chọn nghĩa  ngc lại của thú vị là buồn ⇒ boring

  20.C

  Dịch :Bạn có thể vui lòng tăng âm lượng lên được không? Tôi không nghe thấy gì cả. →  ta chọn nghãi ngc lại của từ tăng âm lượng là giảm âm lượng  ⇒ C

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )