Môn Tiếng Anh Lớp 6 8.She doesn’t have=–friends at school .A.a B.some C.many D.much nhanh nhá câu nè kiếm điểm trong 2 phút thoi nh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 8.She doesn’t have………………..friends at school .A.a B.some C.many D.much
nhanh nhá câu nè kiếm điểm trong 2 phút thoi nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2022-11-22T09:19:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T09:20:40+00:00

  Ta xét các đáp án 

  `A.` friends là danh từ số nhiều nên không dùng mạo từ a `->` Loại

  `B.` some dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được tuy nhiên không dùng trong câu phủ định (đề bài có doesn’t mang nghĩa phủ định) `->` Loại

  `D.` much dùng cho danh từ không đếm được nhưng friends (những người bạn) lại là danh từ đếm được `->` Loại

  `C.` many dùng với danh từ đếm được (friends) 

  `->` Chọn đáp án `C`

   – many có thể dùng trong câu phủ định, và với danh từ đếm được

  0
  2022-11-22T09:20:42+00:00

  8. C.many

   – Ta có thể thấy, “friends” ở số nhiều, nên ta sẽ loại bỏ mạo từ “a”

   -“some” không dùng trong câu phủ định nên ta loại bỏ

   – “much” dùng với danh từ không đếm được

   – many có thể dùng trong câu phủ định, và với danh từ đếm được

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )