Môn Tiếng Anh Lớp 6 a)How many times ______ there so far ? Chọn đáp án: A. have you be B. have you been C. has you been D. had you been Câu hỏi 2 You _____

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 a)How many times ______ there so far ?
Chọn đáp án:
A. have you be
B. have you been
C. has you been
D. had you been
Câu hỏi 2
You _________ a lot since the last time I saw you.
Chọn đáp án:
A. changed
B. has changed
C. is changing
D. have changed
Câu hỏi 3
I ______ for you for a long time.
Chọn đáp án:
A. waited
B. have waited
C. has waiting
D. had waiting
Câu hỏi 4
He ______ in the same house since 1975
Chọn đáp án:
A. has lived
B. lived
C. is living
D. had lived
Câu hỏi 5
I ________ three books by the same author since the last month.
Chọn đáp án:
A. has read
B. have read
C. read
D. red Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 2 tháng 2022-03-29T07:39:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T07:40:47+00:00

  1. B.have you been

  2. A.changed

  3. D.had waiting

  4. A.has lived

  5. C.read

  0
  2022-03-29T07:41:14+00:00

  1)B

  2)D

  3)B

  4)A

  5)B

  chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )