Môn Tiếng Anh Lớp 6 ai giúp mk với ạ ko cần đáp án cụ thể đâu ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 ai giúp mk với ạ
ko cần đáp án cụ thể đâu ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-ai-giup-mk-voi-a-ko-can-dap-an-cu-the-dau-a

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2022-05-07T01:14:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T01:16:01+00:00

  1. flies

  2. is making

  3. reads

  4. get – have

  5. rains

  6. understands

  7. draws

  8. criticize

  9. isn’t raining

  10. rises

  Cấu trúc: 

  Thì HTĐ: Diễn tả 1 thói quen, 1 sự thật hiển nhiên

  (+) S + V(s/es) + O..

  (-) S + do/does +  not + V1 + O..

  (?) Do/does + S + V1 + O..?

  → Yes, S + do/does

  → No, S + do/does + not

  DHNB: every, always, sometimes, often,..

  Thì HTTD: Diễn tả 1 hành động đang xảy ra
  (+) S + be + Ving..

  (-) S + be + not + Ving ..?

  (?) Be + S + Ving + ..?

  → Yes, S + be

  → No, S + be + not

  DHNB: Now, right now, at the moment, at present, Look!, Listen!….

  @Càng

  0
  2022-05-07T01:16:22+00:00

  Câu trúc HTĐ: S + V(es,s) + Ad

  Câu trúc HTĐ: S + tobe + verb(ing)

  1. flies: bay

  2. is making:làm 

  3. reads : đọc

  4. get : thức dạy

  5. have: có

  6.  rains: mưa

  7. understands : hiểu

  8. draws: vẽ

  9. criticize: phê bình

  10. rises : mọc

  cho xin hay nhất nka

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )