Môn Tiếng Anh Lớp 6 Các bạn trả lời nhanh nhất và đúng nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Các bạn trả lời nhanh nhất và đúng nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-cac-ban-tra-loi-nhanh-nhat-va-dung-nhe

in progress 0
3 tuần 2022-05-06T23:21:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T23:22:37+00:00

  1 B : know

  2 A ; What

  3 A write

  4 C many

  5 D : to

  buổi sáng vv !! chúc bạn học tốt ….

  0
  2022-05-06T23:23:03+00:00

  `1` . B

  `->` Câu điều kiện loại 1 : If + (Mệnh đề hiện tại đơn) , S + will/may/can + Vinf

  `2` . A

  `->` what to say : thứ/điều gì phải nói

  `3` . C

  `->` Bị động hiện tại đơn : is/am/are + Pii

  `4` . C

  `->` many + danh từ số nhiều đếm được

  `5` . D

  `->` spread sth to sth : truyền cái gì tới cới gì

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )