Môn Tiếng Anh Lớp 6 Cái đề KT tiếng anh trên đó Mn làm giúp mik nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Cái đề KT tiếng anh trên đó Mn làm giúp mik nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-cai-de-kt-tieng-anh-tren-do-mn-lam-giup-mik-nha

in progress 0
Iris 3 phút 2022-07-25T12:21:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T12:22:23+00:00

  1.B.apartment 

  GT : vì đằng trước nó có “an”

  2.C.village

  GT : Vì mấy cái còn lai là ” hồ bơi ” , ” ban công ” , ” yard ” , thay vào không hợp lí

  3.D.laundry

  GT : do the laundry : giặt ủi

  4.C.Mark’s brother

  GT : Mark’s brother : anh trai/em trai của Mark ( tính từ sở hữu )

  5.B.live

  GT : Vì câu trả lời là ” No,she doesn’t.She lives in Italy

  6.C.does

  GT : Vì sister là số ít

  7.A.is hoặc C.isn’t đều hợp lí

  GT : Vì dịch câu đó ra là : Mẹ tôi là giáo viên dạy sinh học hoặc Mẹ tôi không phải giáo viên dạy sinh học

  0
  2022-07-25T12:23:11+00:00

  1A: an + apartment (căn hộ) 

  2C: village: làng (dịch nghĩa)

  3D: do the laundry giặt quần áo

  4C: Mark’s brother: Anh trai của Mark

  5B: Does + S + V nguyên thể

  6C: sister => does

  7B: my mother (số ít) => is

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )