Môn Tiếng Anh Lớp 6 Cấu trúc âu mệnh lệnh cách + VD

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Cấu trúc âu mệnh lệnh cách + VD Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 10 phút 2022-07-25T18:19:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T18:20:35+00:00

  Cấu trúc câu mệnh lệnh cách:

  Mệnh lệnh khẳng định:

  Vbare+(Object).

  Ex.Open your book.

  Ex.Come in.

  Mệnh lênh phủ định:

  Do not/ Don’t + Vbare+(Object)!

  Ex. Don’t open the door!

  Ex. Don’t run!

  ~Chúc bạn học tốt~

  @✨vuamuoiteam✨

  Xin câu Trả lời hay nhất????????

  ????Team best Math and English????

  0
  2022-07-25T18:20:51+00:00

  1.Câu mệnh lệnh là loại câu đưa ra các chỉ dẫn hoặc lời khuyên, đồng thời thể hiện một mệnh lệnh, sự sai khiến, định hướng hoặc yêu cầu.

  2.Cấu trúc:

  *Công thức chung:Do +V…..

  VD:Do make sure you prepare the materials and finish your homework before the next class.

  (-):DO+not+V…..

  VD:Do not cross the road while looking at your phone.

  *CÂu mệnh lệnh với please

  Công thứ chung:Please+V……

  VD:Please stand in line and wait for your order.

  *Câu mệnh lệnh gián tiếp.

  Công thức chung:S + ask/tell/order + O + to V

  VD:Susie asked Annie to drop by the teachers’ office with her.

  *Câu mệnh lệnh với Let:

  Công thức chung:Let + O + V

  VD:Let me help you with your homework so you can go to bed soon.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )