Môn Tiếng Anh Lớp 6 chia động từ 4. ……….your mother ( read )…………………… book every night ? – No, she ( watch ) ………………………………TV. 5. ………you ( learn )…………………

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 chia động từ
4. ……….your mother ( read )…………………… book every night ?
– No, she ( watch ) ………………………………TV.
5. ………you ( learn )…………………….… English for 2 years ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 19 phút 2022-12-31T22:33:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T22:34:16+00:00

  4. Does your mother ( read ) read book every night ? Dấu hiệu: every night

  – – No, she ( watch ) watches TV.

  5. Have you ( learn ) learned English for 2 years ? Dấu hiệu: for 2 years

  0
  2022-12-31T22:34:38+00:00

  4 Does your mother read book every night?

  – No, she ( watch ) ………………watches………………TV.

  5. ……have …you ( learn )…………learned………….… English for 2 years ?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )