Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chia sẻ khó khăn đang gặp phải trong việc học tiếng Anh . Viết bằng tiếng Anh nhé !

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chia sẻ khó khăn đang gặp phải trong việc học tiếng Anh .
Viết bằng tiếng Anh nhé ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 37 phút 2022-07-25T16:45:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-07-25T16:46:53+00:00

                            Bài làm 

  When I first learned English, I felt quite happy, but when I learned a lot, I found it quite difficult. The difficulty is that my pronunciation still has many mistakes, I have overcome it by practicing pronunciation a lot and reading more about new words that are difficult to pronounce. Secondly, I write English words that are still not quite right. I overcome it by memorizing more new words and learning the words that are about to be learned in the new lesson.

                                Dịch

  Khi mới học tiếng Anh, tôi cảm thấy khá vui, nhưng khi học nhiều thì tôi thấy khá khó khăn. Khó khăn là mình phát âm còn nhiều lỗi, mình đã khắc phục bằng cách luyện phát âm nhiều và đọc thêm các từ mới khó phát âm. Thứ hai, tôi viết từ tiếng Anh vẫn chưa đúng lắm. Tôi khắc phục bằng cách ghi nhớ thêm nhiều từ mới và học những từ sắp học trong bài mới.

  0
  2022-07-25T16:47:26+00:00

  English is a very popular language all over the world. If we want to know English, we have to learn . But it’s not that easy to learn, some people have lost their English roots. Nowadays, there is English subject in schools! If we want to understand and know, we have to listen to the teacher/teacher to teach and guide. Now, I have learned English very well. Please try to study well in English and other subjects!

  Tạm dịch :

  Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất phổ biến trên toàn thế giới . Nếu muốn biết Tiếng Anh thì chúng ta phải học . Nhưng không phải học thế là dễ đâu , có người còn mất gốc Tiếng Anh cơ . Hiện nay , trong các trường học đã có môn Tiếng Anh rồi ! Nếu muốn hiểu , biết thì chúng ta phải lắng nghe thầy / cô giáo dạy và hướng dẫn . Bây giờ , tôi đã học rất giỏi Tiếng Anh rồi . Các bạn hãy cố gắng học giỏi môn Tiếng Anh và cũng như các môn khác nhé !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )