Môn Tiếng Anh Lớp 6 chia thì thích hợp cho mỗi câu 1.I(see)-that film several times bcause I like. 2.She (get)-..married last year.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 chia thì thích hợp cho mỗi câu
1.I(see)….that film several times bcause I like.
2.She (get)……married last year. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2022-01-13T20:34:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T20:35:56+00:00

  1. I have seen that film several times because I like.

  -> điền have seen vì có several times – dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành

  2. She got married last year.

  -> điền got vì có last year – dấu hiệu của thì quá khứ đơn

  0
  2022-01-13T20:36:04+00:00

  $1.I(see)$ $have$ $seen$ $that$ $film$ $several$ $times$ $because$ $I$ $like.$

                                      $dấu$ $hiệu$ $thì$ $hiện$ $tại$ $hoàn$ $thành$        

  $2.She$ $(get)$ $got$ $married$ $last$ $year$

                                   $dấu$ $hiệu$ $thì$ $quá$ $khứ$ $đơn$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )