Môn Tiếng Anh Lớp 6 chuyển những từ sau thành những tính từ so sánh : quiet : .. clean:- dangerous:- safe:… ugly:- cheap:- expensive:… fri

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 chuyển những từ sau thành những tính từ so sánh :
quiet : ..
clean:….
dangerous:….
safe:…
ugly:….
cheap:….
expensive:…
friendly:… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 5 tháng 2022-08-23T11:26:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T11:27:51+00:00

  tham khảo nha

  ss nhất: 

  công thức: 

  1 âm tiết: the + ADJ/ADV + -est

  2 âm tiết trở lên: the + most + ADJ/ADV

  quiet : the quietest

  clean: the cleanest

  dangerous: the most dangerous

  safe: the safest

  ugly: the ugliest

  cheap: the cheapest

  expensive: the most expensive

  friendly: the friendliest

  ss hơn

  công thức:

  1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than

  2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than

  quiet : quieter

  clean: cleaner

  dangerous: more dangerous

  safe: safer

  ugly: uglier

  cheap: cheaper

  expensive: more expensive

  friendly: friendlier

  0
  2022-08-23T11:28:36+00:00

  SO SÁNH HƠN: S1 + to be + adj_er + than + S2 (tính từ ngắn)

                              S1 + to be + more adj + than + S2 (tính từ dài)

  quiet : .. quieter

  clean:….   cleaner

  dangerous:….   more dangerous

  safe:…   safer

  ugly:….   uglier

  cheap:….   cheaper

  expensive:…  more expensive

  friendly:…   friendlier

  SO SÁNH HƠN NHẤT: S1 + tobe + the + adj – est (tính từ ngắn)

                                        S1 + V + the most + adj/advdài + S2

  quiet : ..  the quietest

  clean:….  the cleanest

  dangerous:….    the most dangerous

  safe:…   the safest

  ugly:….   the ugliest

  cheap:….   the cheapest

  expensive:…   the most expensive

  friendly:…    the friendliest

  học tốt ng ae

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )