Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có bao nhiêu thì tiếng anh và nêu công thức kí hiệu cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có bao nhiêu thì tiếng anh và nêu công thức kí hiệu cách dùng và dấu hiệu nhận biết Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 16 phút 2023-01-01T00:25:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T00:26:11+00:00

  có 2 thì tiếng anh 

  công thức :

   -thì hiện tại tiếp diễn :

    khẳng định : s+am/is/are+v ing +o

    phủ định :s+am/is/are+not+v ing+o

    nghi vấn :am/is/are+s+v ing+o?

    -thì hiện tại đơn :

    động từ ‘tobe’:

    khẳng định :

    s+am/is/are

    s+am/is/are+not+

    phủ định : 

    yes-no question

    am/is/are

  0
  2023-01-01T00:26:37+00:00

  *Thì hiện tại đơn:

  Công thức:

  (+)I/you/we/they+$V_{nt}$ +O

      He/she/it+$V_{s/es}$+O

  (-)I/you/we/they+ don’t+V+O

      He/she/it+doesn’t+$V_{nt}$ +O

  (?)Do+I/you/we/they+V+O?

  Trả lời: \(\left[ \begin{array}{l}Yes,I/you/we/they+do\\No,I/you/we/they+don’t\end{array} \right.\) 

      Does+ He/she/it+V+O?

  Trả lời: \(\left[ \begin{array}{l}Yes,He/she/it+does\\No,He/she/it+doesn’t\end{array}\right.\) 

  *Thì hiện tại tiếp diễn:

  Công thức:

  (+)S+be+$V_{ing}$+O

  (-)S+benot+$V_{ing}$+O

  (?)Be+S+$V_{ing}$+O?
  Trả lời: \(\left[ \begin{array}{l}Yes,S+be\\No,S+benot\end{array} \right.\) 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )