Môn Tiếng Anh Lớp 6 Complete the sentences with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets. 1.I=.(send) an email when you.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Complete the sentences with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets.
1.I………….(send) an email when you………..(call).
2.It was a beautiful morning. The birds…………..(sing) andvthe sun………..(shine)
3.The lights……….(go) out when she………….(swim) in the indoor pool.
4.Lisa………(talk),but sandly, nobody…………(listen). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 7 tháng 2022-08-20T20:17:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T20:18:50+00:00

  1.I…….was sending……(send) an email when you…called……..(call).

  2.It was a beautiful morning. The birds…….were singing…….(sing) andvthe sun….was shining…….(shine) 3.The lights..went……..(go) out when she…….was swimming……(swim) in the indoor pool.

  4.Lisa….was talking…..(talk),but sandly, nobody…wasn’t listening………(listen).

 1. hoaianh
  0
  2022-08-20T20:19:05+00:00

  =>

  1. was sending/ called ( 1 hành động đang xảy ra, 1 hành động khác xen vào)

  2. were singing/ was shining ( 2 hành động xảy ra đồng thời)

  3. went/ was swimming (1 hành động xen vào khi 1 hành động khác đang xảy ra)

  4. was talking/ was listening ( 2 hành động xảy ra đồng thời)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )