Môn Tiếng Anh Lớp 6 Đặt câu hỏi cho phần gạch chân nhanh lên hộ mình sắp đi học rùiiiii

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Đặt câu hỏi cho phần gạch chân nhanh lên hộ mình sắp đi học rùiiiii Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-dat-cau-hoi-cho-phan-gach-chan-nhanh-len-ho-minh-sap-di-hoc-ruiiiii

in progress 0
Adalynn 5 ngày 2022-05-09T06:14:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:16:24+00:00

  6. How often do you wait for your friend? (Hỏi tần suất: How often; câu hỏi nên chuyển ngôi)

  7. How much milk does she buy at the store? (Hỏi số lượng với danh từ không đếm được: How much)

  8. How far is it from his house to the market? (Hỏi khoảng cách: How far)

  9. How does Lan speak English? (How hỏi cho adv)

  10. What do they do?/ What are their jobs? (Hỏi nghề: What + TĐT + S + V?/What + tobe + one’s + job?)

  *Câu trúc câu hỏi Wh.qu HTĐ: Wh.qu + do/does + S + V(inf)?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )