Môn Tiếng Anh Lớp 6 Exercise 1: Hoàn thành những câu sau đây với although/in spite of/because/because of 1. …Although……….. it rained a lot, we enjoyed our

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Exercise 1: Hoàn thành những câu sau đây với although/in spite of/because/because of
1. …Although……….. it rained a lot, we enjoyed our holiday.
2. I went home early ………………………….. I was feeling unwell.
I went to work the next day ………………………….. I was still feeling unwell.
3. I managed to get to sleep …………………………. there was a lot of noise.
I couldn’t get to sleep ………………………. the noise.
4. …………………. all our careful plans, a lot of things went wrong.
………………….. we’d phoned everything carefully, a lot of things went wrong.
5. She only accepted the job ………………………. the salary, which was very high.
She accepted the job …………………………… the salary, which was rather low. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2022-09-24T19:07:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T19:09:12+00:00

  Đáp án:2-because/although

              3-although/because of

             4- in spite of/although

             5-because of/in spite of

  giải thích:

  1.Bất chấp …….. tất cả các kế hoạch cẩn thận của chúng tôi, rất nhiều thứ đã xảy ra sai sót.

  . 2. Tôi về nhà sớm ….. vì ……. tôi cảm thấy không khỏe. ./. Tôi đi làm vào ngày hôm sau ./ mặc dù  tôi vẫn cảm thấy không khỏe. 

  3. Tôi cố gắng đi ngủ ……… mặc dù ……….. có rất nhiều tiếng ồn. NS. Tôi không thể ngủ được ……. vì …… tiếng ồn.

  4.Bất chấp tất cả các kế hoạch cẩn thận  của chúng tôi,rất nhiều thứ đã xảy ra sai sót  

  5.4. a. Cô ấy chỉ nhận công việc …… vì ……. mức lương, rất cao. NS. Cô ấy đã chấp nhận công việc …….. mặc dù …….. mức lương khá thấp.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải:

   1. Although

  2. because …  because

  3. in spite of

  4. Although … Although

  5. in spite of ….. in spite of

  @moo

  #hoidap247

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )