Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giai dung het , 5sao hay nhat

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giai dung het , 5sao hay nhat Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giai-dung-het-5sao-hay-nhat

in progress 0
Iris 4 tháng 2022-08-07T09:07:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T09:08:05+00:00

  Bài 9 la mã :

  1 : She is listening to music at the moment.

  2 : Which sport do you play ?

  3 : I often play video games

  4 : What does Hung do in his free time ?

  5 : She never goes camping with her friends

  6 : Miss Lan listens to music twice a week 

  7 : How often does she go to the cinema ? 

  8 : Mary and Tom want two glasses of milk .

  9 : Do you often go to school on Mondays ? 

  10 : What does Vy often have for breakfast ? 

  Bài 10 la mã :

  Danh từ đếm được : box , onion, banana , bread, egg, ruler ,pencil ,pen , table ,book, chair , meat

  Danh từ không đếm được : water ,oil ,orange juice , rice ,milk,tea 

  Bài 11 la mã : 

  1 : he

  2 : I

  3: they 

  Nhớ vote 5* , cảm ơn và cho mik ctlhn nhé !!!

  Thanks !!

  0
  2022-08-07T09:08:08+00:00

  1.She is listening to music at the moment.

  2.which sport do you play?

  3. I often play video games

  4.what does Hung do in his free time?

  5.She never goes camping with her friends

  6.Miss Lan listen to music twice a week.

  7.How often does she go to the cinema?

  8.Mary and Tom want two glasses of milk.

  10.What does she often have for breakfast?

  9. Bó tay mình xin lỗi.

  Danh từ đếm được:box banana egg ruler pencil pen table onion

  Còn lại là danh từ không đếm được

  1.họ đánh máy lộn chữ aister hay sao(mình nghĩ là khoanh she)

  2.khoanh I

  3.khoanh they

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )