Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giải hộ mình với ạ. cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giải hộ mình với ạ. cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giai-ho-minh-voi-a-can-gap

in progress 0
2 tháng 2022-09-25T07:35:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T07:37:06+00:00

  2. a (vì có từ now là từ nhận bt Thì hiện tại tiếp diễn vs chủ ngữ ngôi 3 số ít, She/he/it/this/that/…+is+V-ing+O)

  3. d (a foodball team là số ít, comprise nghĩa là bao gồm ⇒ Thì hiện tại đơn vs chủ ngữ ngôi 3 số ít+V(s/es))

  4. (the first time:lần đầu tiên ⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  5. (promise: hứa, Động từ chỉ khả năng sẽ xảy ra, S+ promise +S + will+ V bare +O)

  14. (for:từ nhận bt thì hiện tại hoàn thành⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  16. b (so far: từ nhận bt thì hiện tại hoàn thành⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  17. (theo như ngữ cảnh câu hỏi ⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  19. (Cấu trúc as soon as ở quá khứ: S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành))

  4. a ( last night: là từ nhận bt thì quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn với động từ thường :S + V-ed +O)

  8. c (so far: từ nhận bt thì hiện tại hoàn thành⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  9. c (since: từ nhận bt thì hiện tại hoàn thành⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  10. b (for:từ nhận bt thì hiện tại hoàn thành⇒ Thì hiện tại hoàn thành, S+have/has+ V(ed/participle))

  0
  2022-09-25T07:37:27+00:00

  2,A

  now là dấu hiệu thì HTTD

  công thức

  She,he,it+is+V_ing+O

  3,D

  không có giấu hiệu nào là thì HTD

  công thức

  She,he,it..+V(s,es)+O

  4,C

  công thức

  This is the first time + S+V(QKD)+O

  5,B

  tomorrow là dấu hiệu thì TLD

  công thức

  S+will +V(không chi ) +O

  14,D

  for là thì HTHT

  công thức

  S+ Have/has+ V(ed/BQT3)+O

  16,B

  so far là dấu hiệu của thì HTHT

  công thức

  S+have/has+V(ed/BQT3)+O

  17,D

  sét nghĩa thì chúng ta có thể thấy đây là thì HTHT

  19,B

  4,A

  last là dấu hiệu thì QKD

  công thức

  S+V(ed/BQT2) + O

  8,C

  so far là dấu hiệu thì HTHT

  công thức

  S+have/has+V(ed/BQT3)+O

  9,C

  công thức

  HTHT             since              QKD

  10,B

  for là dấu hiệu thì HTHT

  công thức

  S+have/has+V(ed/BQT3)+O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )